2013 жыл бойынша рейтинг

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық ғылым ұйымдары мен медициналық ЖОО-ын ранжілеу нәтижесінде 2013 жыл бойынша ғылыми және инновациялық қызмет көрсеткіштері бойынша:

-  барлық 33 медициналық ғылым және білім беру ұйымдары арасында Радиациялық медицина және экология ғылыми-зерттеу институты 6,4 ұпай сомасымен 2-орында (1-орын 6,7 ұпай – КЗЖҚҒО, 3-орын 1,6 ұпай – НМӘПРҒПО)

-  клиникалық бейінді 20 медициналық ғылым ұйымдары арасында РМжәнеЭ ҒЗИ 1-орында.  

 

Рейтинг бірқатар көрсеткіштерді ескереді:

  1. Орындалатын ғылыми зерттеулер көлемі
  2. Ғылыми ақпаратың беделді дерекқорларында индекстелетін халықаралық рецензияланатын ғылыми баспалардағы (Web of Knowledge, Scopus, Springer, РҒДИ) басылымдар саны
  3. Соңғы 5 жылда ғылыми жұмыстардан дәйексөз алу (2009-2013)
  4. Алынған патент және өзге де қорғалатын құжаттардың саны
  5. Ғылыми зерттемелер саны
  6. Ғылыми зерттемелер мен инновацияларды коммерцияландыру және жаңа білімдер мен технологияларды денсаулық сақтау жүйесіне трансляциялау деңгейі
  7. Ұйым қызметкерлері мен оқушылардың халықаралық конференциялар мен форумдарға қатысу деңгейі
24 april 2014

Comments (0)