Құрамы

ЖЭК құрамы

Төраға: Т.Ж. Молдағалиев, м.ғ.к., РМжәнеЭ ҒЗИ директорының ғылыми-клиникалық жұмыс жөніндегі орынбасары;

Хатшы: Ю.Ю. Брайт, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, РМжәнеЭ ҒЗИ-дың кіші ғылыми қызметкері;

Комитет мүшелері:

Т.И. Белихина, м.ғ.к., РМжәнеЭ ҒЗИ-дың жетекші ғылыми қызметкері;

Г.Қ. Әжімұратова, м.ғ.к., РМжәнеЭ ҒЗИ-дың консультациялық-диагностикалық бөлімінің меңгерушісі;

А.В. Липихина, б.ғ.к., РМжәнеЭ ҒЗИ-дың жетекші ғылым қызметкері;

Ш.Б. Жақыпова, жаратылыстану ғылымдарының магистрі, ғылыми хатшы, РМжәнеЭ ҒЗИ-дың кіші ғылыми қызметкері;

Қ.Н. Асамбаева, РМжәнеЭ ҒЗИ-дың заң кеңесшісі;

Н.Е. Әукенов, м.ғ.к., СМУ ғылыми зертханасының меңгерушісі;

А.В. Паницкий, б.ғ.к., ҚР ҰЯО РҚЭИ-дың экожүйелерді кешенді зерттеу бөлімінің басшысы.